top of page

Revisjon – en kvalitetssikring

Vi tilbyr:

Revisjon av årsregnskap
Acceptor Revisjon AS leverer effektive løsninger for revisjon av årsregnskap. Våre oppdragsansvarlige partnere er aktive i gjennomføring av revisjonen. Dette bidrar til kontinuitet på medarbeidersiden, og du som kunde får et kontaktpunkt som følger kunden over tid.Revisjon av annet enn årsregnskaper
Revisjon av annet enn årsregnskap tilbys når det er behov for uttalelser som om for eksempel bransjemessige, regulatoriske eller kontraktsmessige krav overholdes.Forenklet revisorkontroll av årsrapporter

Forenklet revisorkontroll (begrenset revisjon)av delårsrapportering tilbys som et enklere og rimeligere produkt enn revisjon der formålet er å øke tilliten til den finansielle delårsrapporteringen. Forenklet revisorkontroll av delårsrapportering kan også avdekke forhold av betydning for et årsregnskap på et tidlig stadium.

Avtalte kontrollhandlinger
For selskaper som ønsker en ekstra kontroll av enkelte regnskapsposter, kan vi med vår kompetanse og erfaring foreta en detaljert gjennomgang og rapportere funnene tilbake til oppdragsgiver.

Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring
Accceptor Revisjon AS er en kompetent samtalepartner med inngående kunnskap om kunden og bedriften. Vi har tilknyttet oss et nettverk av rådgivere og advokater som benyttes etter behov slik at vi er en totalleverandør innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring.

bottom of page