top of page

Revisjon – en kvalitetssikring

Revisjon er en kvalitetssikring – se på den som en årlig helsekontroll av din virksomhet. Ditt selskap får et kvalitetsstempel. Det fremmer forretningsdrift og relasjoner. Det gir også ledelsen bedre grunnlag for styring og kontroll.Å ha en dyktig revisor og rådgiver betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser – du får hjelp til å begrense risikoen.

Vi tilbyr:
• Revisjon av årsregnskap

• Revisjon av annet enn årsregnskap

• Forenklet revisorkontroll av delårsrapporter

• Avtalte kontrollhandlinger

 

• Bistand innen skatt, avgift og økonomisk styring
  les mer om dette her

bottom of page