Besøksadresse:

Kanalveien 105 A- 3. etg​

5068 Bergen

Postadresse:

Kanalveien 105A 

5068 Bergen

Telefon:

Sturle Johnsen: 982 06 411

Kim Thunes: 958 69 703

Roar Lien: 982 06 417

Bjørn Erik Refsnes: 993 24 828

Stian Halland: 958 63 662

Org.nr.:

Acceptor Revisjon AS:

994 419 110 MVA

Acceptor Accounting AS:
998 419 816 MVA

  • Facebook - Black Circle

Solid kompetanse og lang erfaring gjør at du kan være trygg

Regnskapstjenester
Regnskapsførerbransjen er i endring og vi har derfor tatt i bruk moderne teknologi som gir effektiv samhandling mellom regnskapsbyrå og kunde, og som gir kunden full økonomisk oversikt i sanntid.

Vårt mål er at moderne teknologi, kombinert med revisors erfaring til å forstå selskapenes prosesser for verdiskaping og de interne rutinene som understøtter kvaliteten i den finansielle rapporteringen, skal bidra til at våre kunder opplever at de vil få en høyere verdi av våre tjenester enn det et tradisjonelt regnskapskontor kan tilby.

Vår fremgangsmåte kombinert med vår kompetanse gjør at vi kan være en verdifull diskusjonsparter for deg som kunde.​

Regnskap

• Nettbasert regnskap (100% nettbasert forretningssystem/ERP-system – også tilgjengelig for kunden 24/7)

 

• Papirløst (kunden trenger ikke komme

til oss med bilag – kan scanne og «eie»  

dokumentene selv)

 

• Tilgang til live økonomiske rapporter via internett

 

 

Lønn

• Lønnskjøring av spesialister på  

lønnsområdet

 

• Utbetaling av lønn• Rapportering (off. rapportering – skattetrekk og aga)

 

• Lønns- og trekkoppgaver

Vi tilbyr:

Forretningsførsel

• Forenkling av administrative rutiner 

(vi kan bidra til å forenkle både

betalingsrutiner og andre adm rutiner)

 

• Fakturering

 

• Egen integrert betalingsløsning

 

• Styresekretær. Vi kan tilrettelegge alt for  styret mht innkallinger og saksforberedelser