top of page

Solid kompetanse og lang erfaring gjør at du kan være trygg

Regnskapstjenester
Regnskapsførerbransjen er i endring og vi har derfor tatt i bruk moderne teknologi som gir effektiv samhandling mellom regnskapsbyrå og kunde, og som gir kunden full økonomisk oversikt i sanntid.

Vårt mål er at moderne teknologi, kombinert med revisors erfaring til å forstå selskapenes prosesser for verdiskaping og de interne rutinene som understøtter kvaliteten i den finansielle rapporteringen, skal bidra til at våre kunder opplever at de vil få en høyere verdi av våre tjenester enn det et tradisjonelt regnskapskontor kan tilby.

Vår fremgangsmåte kombinert med vår kompetanse gjør at vi kan være en verdifull diskusjonspartner for deg som kunde.​

Wolter%20kluwer_edited.jpg

Regnskap

• Skybasert regnskap (100% nettbasert forretningssystem/ERP-system – også tilgjengelig for kunder 24/7)

•  Papirløst (kunden trenger ikke komme

til oss med bilag – kan scanne og «eie»  

dokumentene selv)

 

• Tilgang til live økonomiske rapporter via internett

 

 

Lønn

• Lønnskjøring av spesialister på  

lønnsområdet

 

• Utbetaling av lønn• Rapportering (off. rapportering – skattetrekk og aga)

 

• Lønns- og trekkoppgaver

Vi tilbyr:

Forretningsførsel

• Forenkling av administrative rutiner 

(vi kan bidra til å forenkle både

betalingsrutiner og andre adm rutiner)

 

• Fakturering

 

• Egen integrert betalingsløsning

 

• Styresekretær. Vi kan tilrettelegge alt for  styret mht innkallinger og saksforberedelser

bottom of page