Lettvint og enkelt for deg

Rådgivning
Enten selskapet ditt har udekket personalbehov innen økonomi og
regnskapstjenester, trenger bistand til å finne effektive løsninger,
står overfor store forandringer eller ønsker å utarbeide en strukturert
prosess for å oppfylle nye mål, kan vi bistå i arbeidet

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere
kan bistå dere blant annet innen:

• Management for hire - utleie av økonomisjef / controller

• Management for hire - utleie av erfaren autorisert regnskapsfører

• Bistand omorganiseringer / restrukturering

• Transaksjonsrådgivning (verdsettelser, due diligence)

• Bistand ved generasjonsskifte

• Gjennomgang og effektivisering av internkontrollmiljø

Vi tilbyr:

• Vi kan være daglig leders samtalepartner

  i forhold til økonomi (betydelig erfaring fra  

  revisjon – understanding the business)

• Controller funksjon

• Rapportering og analyser

• Skatt og avgift

• Transaksjonsrådgivning

Besøksadresse:

Kanalveien 105 A- 3. etg​

5068 Bergen

Postadresse:

Kanalveien 105A 

5068 Bergen

  • Facebook - Black Circle

Telefon:

Sturle Johnsen: 982 06 411

Kim Thunes: 958 69 703

Roar Lien: 982 06 417

Bjørn Erik Refsnes: 993 24 828

Siri Albertsen: 930 53 221

Linda Kvam Netland: 922 61 483

Org.nr.:

Acceptor Revisjon AS:

994 419 110 MVA

Acceptor Accounting AS:
998 419 816 MVA