top of page

Lettvint og enkelt for deg

Rådgivning
Enten selskapet ditt har udekket personalbehov innen økonomi og
regnskapstjenester, trenger bistand til å finne effektive løsninger,
står overfor store forandringer eller ønsker å utarbeide en strukturert
prosess for å oppfylle nye mål, kan vi bistå i arbeidet

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere
kan bistå dere blant annet innen:

• Management for hire - utleie av økonomisjef / controller

• Management for hire - utleie av erfaren autorisert regnskapsfører

• Bistand omorganiseringer / restrukturering

• Transaksjonsrådgivning (verdsettelser, due diligence)

• Bistand ved generasjonsskifte

• Gjennomgang og effektivisering av internkontrollmiljø

Vi tilbyr:

• Vi kan være daglig leders samtalepartner

  i forhold til økonomi (betydelig erfaring fra  

  revisjon – understanding the business)

• Controller funksjon

• Rapportering og analyser

• Skatt og avgift

• Transaksjonsrådgivning

bottom of page