Partnere

STURLE JOHNSEN

Statsautorisert revisor /
partner

Mobiltelefon: 982 06 411
E-post: sturle.johnsen@acceptor.noBakgrunn

Partner - Acceptor Revisjon AS
Senior Manager - Ernst & Young ASUtdannelse

Statsautorisert revisor NHH
Siviløkonom Høyskolen i Bodø
Autorisert regnskapsfører

ROAR LIEN
KIM THUNES
BJØRN ERIK REFSNES

Statsautorisert revisor /
partner

Mobiltelefon: 982 06 417
E-post: roar.lien@acceptor.noBakgrunn

Partner - Acceptor Revisjon AS
Manager - Ernst & Young ASUtdannelse

Statsautorisert revisor NHH
Bachelor i revisjon Høyskolen i Bø
Autorisert regnskapsfører

Statsautorisert revisor /
partner

Mobiltelefon: 958 69 703
E-post: kim@acceptor.noBakgrunn

Partner - Acceptor Revisjon AS
Manager - Ernst & Young ASUtdannelse

Statsautorisert revisor NHH
Siviløkonom NHH

Statsautorisert revisor /
partner

Mobiltelefon: 993 24 828
E-post: ber@acceptor.noBakgrunn

Partner – Acceptor Revisjon AS

Partner – Bereo Revisjon AS

Manager – Ernst & Young ASUtdannelse

Statsautorisert revisor NHH

Siviløkonom NHH

Besøksadresse:

Kanalveien 105 A- 3. etg​

5068 Bergen

Postadresse:

Kanalveien 105A 

5068 Bergen

  • Facebook - Black Circle

Telefon:

Sturle Johnsen: 982 06 411

Kim Thunes: 958 69 703

Roar Lien: 982 06 417

Bjørn Erik Refsnes: 993 24 828

Siri Albertsen: 930 53 221

Linda Kvam Netland: 922 61 483

Org.nr.:

Acceptor Revisjon AS:

994 419 110 MVA

Acceptor Accounting AS:
998 419 816 MVA