Vi kan være din helt i hverdagen!

Vi tar på oss oppdrag for bedrifter i hele Norge i de fleste bransjer og størrelser.
Å erkjenne at man ikke kan være god på alt er kanskje første steg på veien for å lykkes med å nå sine målsetninger i en kompleks verden. Rammebetingelser endres og krav til styring, oppfølging og kontroll øker. Fokus på kjernevirksomhet, samtidig som man har trygghet for at administrative rutiner blir ivaretatt med høy kvalitet på finansiell rapportering, vil være et suksesskriterium for de fleste virksomheter.Vi har bygget et konsept som skal bidra til at våre kunder når sine mål. Vårt personell legger vekt på rådgivning i forkant, service og tilgjengelighet. Våre kundeansvarlige er statsautoriserte revisorer som også kan fungere som en nyttig samtale- og sparringpartner for ledelse og styret.

Våre tjenester

• Regnskapsførsel

• Revisjonstjenster

• Forretningsførsel

• Outsourcing av økonomifunksjon

• Rapportering og analyser

• Skatt- og avgiftsrådgivning

• Transaksjonsrådgivning

Besøksadresse:

Kanalveien 105 A- 3. etg​

5068 Bergen

Postadresse:

Kanalveien 105A 

5068 Bergen

  • Facebook - Black Circle

Telefon:

Sturle Johnsen: 982 06 411

Kim Thunes: 958 69 703

Roar Lien: 982 06 417

Bjørn Erik Refsnes: 993 24 828

Siri Albertsen: 930 53 221

Linda Kvam Netland: 922 61 483

Org.nr.:

Acceptor Revisjon AS:

994 419 110 MVA

Acceptor Accounting AS:
998 419 816 MVA