top of page

Vi kan være din helt i hverdagen!

Vi tar på oss oppdrag for bedrifter i hele Norge i de fleste bransjer og størrelser.
Å erkjenne at man ikke kan være god på alt er kanskje første steg på veien for å lykkes med å nå sine målsetninger i en kompleks verden. Rammebetingelser endres og krav til styring, oppfølging og kontroll øker. Fokus på kjernevirksomhet, samtidig som man har trygghet for at administrative rutiner blir ivaretatt med høy kvalitet på finansiell rapportering, vil være et suksesskriterium for de fleste virksomheter.Vi har bygget et konsept som skal bidra til at våre kunder når sine mål. Vårt personell legger vekt på rådgivning i forkant, service og tilgjengelighet. Våre kundeansvarlige er statsautoriserte revisorer som også kan fungere som en nyttig samtale- og sparringpartner for ledelse og styret.

Våre tjenester

• Regnskapsførsel

• Revisjonstjenster

• Forretningsførsel

• Outsourcing av økonomifunksjon

• Rapportering og analyser

• Skatt- og avgiftsrådgivning

• Transaksjonsrådgivning

bottom of page