top of page

Våre hjelpere gjør at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten

Management for hire
• Vi kan løse midlertidige behov
  ved f.eks langvarig fravær/permisjoner

• Økonomisjef / Controller

• Regnskapssjef

• CFO

• Lønnsansvarlig

• Regnskapsmedarbeider

Outsourcing
• Hele eller deler av økonomifunksjonen

• Forenkling ift IT-systemer, redusert IT-kost
   og skalerbart system hos oss

• Sikre tilgang på kvalifisert personell

• Forenkler personaladministrasjon

• Fagmiljø som til enhver tid er oppdatert

bottom of page