Våre hjelpere gjør at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten

Management for hire
• Vi kan løse midlertidige behov
  ved f.eks langvarig fravær/permisjoner

• Økonomisjef / Controller

• Regnskapssjef

• CFO

• Lønnsansvarlig

• Regnskapsmedarbeider

Outsourcing
• Hele eller deler av økonomifunksjonen

• Forenkling ift IT-systemer, redusert IT-kost
   og skalerbart system hos oss

• Sikre tilgang på kvalifisert personell

• Forenkler personaladministrasjon

• Fagmiljø som til enhver tid er oppdatert

Besøksadresse:

Kanalveien 105 A- 3. etg​

5068 Bergen

Postadresse:

Kanalveien 105A 

5068 Bergen

  • Facebook - Black Circle

Telefon:

Sturle Johnsen: 982 06 411

Kim Thunes: 958 69 703

Roar Lien: 982 06 417

Bjørn Erik Refsnes: 993 24 828

Siri Albertsen: 930 53 221

Linda Kvam Netland: 922 61 483

Org.nr.:

Acceptor Revisjon AS:

994 419 110 MVA

Acceptor Accounting AS:
998 419 816 MVA